Ambulatoryjne zabiegi otolaryngologiczne

NZOZ „Silesia-Med” S.A. poszerza zakres usług medycznych świadczonych w Poradni Otolaryngologicznej. Stało się to możliwe dzięki wyposażeniu Poradni ORL w diatermię firmy ERBE. Pacjenci w ramach porad ambulatoryjnych z zakresu otorynolaryngologii od marca b.r. mają dodatkowo możliwość:

  • Usunięcia zmian patologicznych występujących w obrębie błony śluzowej jamy ustnej i gardła środkowego (łącznie z ewentualnym badaniem histopatologicznym).
  • Skorzystania z elektrokoagulacji przy powtarzających się krwawieniach z nosa, czyli zaopatrzenia miejsca krwawienia przy użyciu diatermii.

W/w zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym przez doświadczony zespół lekarzy otorynolaryngologów NZOZ „Silesia-Med” S.A.

Celem uzyskania bliższych informacji na tematy związane możliwości przeprowadzenia wyżej wymienionych zabiegów ambulatoryjnych w naszym Szpitalu, jak również w kwestii innych problemów laryngologicznych, zapraszamy na konsultacje do naszych specjalistów konsultujących w poradni otolaryngologicznej.