Strona główna / Poradnik Pacjenta

Poradnik Pacjenta

Szanowni Pacjenci,

W tym miejscu znajdą Państwo najważniejsze i najbardziej przydatne informacje. Menu boczne pomoże w odnalezieniu niezbędnych wiadomości. 

Chcemy w ten sposób pomóc w poznaniu obowiązujących w Szpitalu procedur oraz przybliżyć zasady kwalifikacji, przyjęć odwiedzin czy też wypisania ze Szpitala.

Ufamy, że informacje te, pomogą w przygotowaniu się do zabiegu i przybliżą zasady postępowania po zabiegu operacyjnym.  

 

 

Informacja dla pacjentów,  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Silesia-Med.” S.A. z siedzibą przy                            ul. ZIELONKÓWKA 3, GRZAWA 43-227 MIEDŹNA.

  2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych.

  3.  Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom posiadającym upoważnienie na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

  4. „Silesia-Med.” S.A. zapewnia Panu/Pani realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia wgląd do własnych danych osobowych oraz ich poprawianie.

  5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

  6. Dokumentacja medyczna pacjentów jest prowadzona, przechowywana oraz udostępniana zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które zostały zawarte  w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, a także w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.