lek. med. Bartosz Muskała

Specjalista Urolog FEBU (Fellow of European Board of Urology). Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2009r). Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Autor i współautor wielu prac naukowych publikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych (m.in. EAU 13th Central European Meeting (CEM). Uczestniczył w wielu zagranicznych kursach doskonalących (m.in. kurs laparoskopowej chirurgii nerki – Aesculap Academie Berlin). Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń urologicznych u kobiet i mężczyzn. Wykonuje pełen zakres operacji urologicznych.