prof. dr hab. n. med Jacek Starzewski

Chirurg, proktolog, naukowiec oraz nauczyciel akademicki. Czynny zawodowo od 1963 roku, kiedy to uzyskał tytuł lekarza. Karierę naukową rozpoczął jeszcze jako student pracując w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Topograficznej. W późniejszych latach kontynuował działalność dydaktyczną jako adiunkt II Kliniki Chirurgii Ogólnej. Doktoryzował się w 1971 roku, w 1983 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 1996 roku tytuł profesora. Dorobek naukowy prof. Starzewskiego obejmuje ponad 75 publikacji. Jest promotorem i recenzentem licznych prac dyplomowych, obecnie pełni funkcję Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły medycznej. Mentor wielu śląskich chirurgów.

Prof. Starzewski doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu renomowanych ośrodkach, w których pełnił wysokie funkcje kierownicze. Od 1976 piastował funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala nr 1 w Sosnowcu, w 1997 roku pokierował Oddziałem Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu (obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary). Następnie od 2000 do 2006 roku był kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach. W latach 1997 – 2005 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie chirurgii ogólnej. Swoją wiedzę i praktyczne umiejętności przez lata poszerzał, dzięki udziałowi w licznych sympozjach, konferencjach oraz szkoleniach w kraju i za granicą.

Profesor Starzewski został wyróżniony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasług.