lek. med. Andrzej Tarnowski

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Przez wiele lat związany zawodowo ze Szpitalem Specjalistycznym NZOZ „Silesia-Med” S.A.