prof. Łukasz Krakowczyk

Adiunkt Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, należący do zespołu chirurgów regionu głowy i szyi, chirurgii rekonstrukcyjnej oraz Wielodyscyplinarnego Zespołu Transplantacji Twarzy. Doświadczenie zawodowe zdobywał biorąc udział w licznych stażach i kursach za granicą m.in w MD Anderson Cancer Center w Houston oraz podczas kursu mikrochirurgii w Glasgow. W 2013 r. wyróżniony wraz z całym zespołem Srebrnym Krzyżem Zasług za szczególne osiągnięcia w medycynie. Od 2015 r. członek Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.