lek. med. Piotr Szymański

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Specjalista drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Endoskopista posiadający doświadczenie w zakresie diagnostycznych jak i terapeutycznych zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, potwierdzone Certyfikatem Zarządu Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Dr Szymański dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem również w ramach poradni chirurgii ogólnej. Lekarz konsultuje pod katem schorzeń układu pokarmowego, kwalifikuje i przygotowuje do badań, i zabiegów endoskopowych, a także po ich przeprowadzeniu omawia z pacjentami ich przebieg, wyniki badań histopatologicznych oraz proponuje plan ewentualnego dalszego leczenia.