Strona główna / Historia ''Silesia-Med''S.A.

Historia ''Silesia-Med''S.A.

1994

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA

Początkowo Szpital funkcjonował w strukturach Samorządowego Zakładu Lecznictwa Specjalistycznego w Grzawie.

Jako pierwszy utworzono oddział chirurgii laparoskopowej i klasycznej, następnie – oddział ginekologii, chirurgii dziecięcej oraz otolaryngologii.

Ośrodek Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej- bo tak brzmiała wówczas jego pełna nazwa- od początku swojej działalności zasłynął jako jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych, w której nowatorskie metody przeprowadzania zabiegów operacyjnych i profesjonalizm personelu przyczyniały się do dużej satysfakcji i zadowolenia Pacjentów.

1997

UTWORZENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ ''SILESIA-MED'' ORAZ NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ O TEJ SAMEJ NAZWIE.

Spółka przejęła zadania Samorządowego Zakładu Opieki Specjalistycznej w Grzawie w Gminie Miedźna polegające na świadczeniu szpitalnych usług medycznych.

W latach 1997-1998 szpital działał na zasadach komercyjnych, przyjmując odpłatnie Pacjentów spoza rejonu Gminy, natomiast leczenie Pacjentów z Gminy Miedźna finansowane było przez  Samorząd Gminny

ROK 1999  Po reformie Służby Zdrowia, z dniem 01.01.1999r. Zarząd Spółki podpisał umowę ze Śląską Regionalną Kasą Chorych. Obecnie szpital posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz świadczy usługi szpitalne i ambulatoryjne za pełną odpłatnością.

2004

SZPITAL FUNKCJONUJE JUŻ 10 LAT.

Pacjenci korzystający z usług Szpitala to nie tylko mieszkańcy okolicznych powiatów, ale również dalszych części kraju, nie wyłączając Pacjentów mieszkających poza granicami Polski.

Średnia, roczna ilość osób operowanych w naszym Szpitalu

oscyluje w granicach 2000-2300 i stale wzrasta.

Od początku działalności do końca roku 2004

przyjęto i zoperowano  12 640  Pacjentów.

2008

POTWIERDZENIE WYSOKIEJ JAKOSCI USŁUG

W grudniu 2007 podjęto działania zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, które zaowocowały przyznaniem Certyfikatu Akredytacyjnego.

W fazie przygotowań do wdrożenia Systemu określono m.in. Politykę Jakości będącą  deklaracją Zarządu ''Silesia-Med''S.A. do stosowania  wymagań norm, prowadzenia ciągłego doskonalenia oraz spełniania potrzeb i oczekiwań naszych pacjentów.

29 sierpnia 2008 roku uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008

w zakresie świadczenia usług szpitalnych i ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego.

2010

NOWY SZPITAL NZOZ ''SILESIA-MED'' S.A

Aby spełniać oczekiwania naszych Pacjentów, w październiku 2010 r. został oddany do użytku nowo wybudowany obiekt szpitalny, umożliwiając Pacjentom leczenie w komfortowych warunkach, spełniających wymogi UE i sprzyjających zachowaniu intymności oraz indywidualnemu podejściu do każdego Pacjenta.

2012

ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG

Od stycznia 2012 r.poszerzono działalność o usługi szpitalne w zakresie otolaryngologii dziecięcej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej. Usługi świadczone są zarówno w oparciu

o umowę z NFZ jak i odpłatnie.

W czerwcu 2012 r. wprowadzono możliwość ratalnej zapłaty za pełnopłatne świadczenia szpitalne.