Strona główna / Polityka Jakości

Polityka Jakości

 

Nadrzędnym celem personelu Szpitala Specjalistycznego NZOZ ''Silesia-Med''S.A. jest ciągłe doskonalenie jakości usług medycznych w zakresie

specjalistycznej ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki medycznej

tak, aby jak najlepiej leczyć naszych Pacjentów w oparciu o osiągnięcia wiedzy medycznej.

 

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • stałe doskonalenie jakości naszych usług, dzięki czemu nasza konkurencyjność na rynku usług medycznych wciąż wzrasta,
  • rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość świadczonych usług i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z firmą,
  • świadczenie usług przez fachowy personel stale podnoszący swoje kwalifikacje,
  • traktowanie Pacjenta w sposób partnerski w procesie leczenia,
  • stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów,
  • wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością.

 

„Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Ufamy, że jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności dla określonych stanowisk pracy przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Wierzymy, że prowadzenie szkoleń dla całego personelu w celu podnoszenia kwalifikacji, świadomości i roli  w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością uświadomi konieczność sygnalizowania problemów oraz podejmowania działań zapobiegających. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Mając na uwadze wagę problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz dobro naszych Pacjentów poprzez kształtowanie bezpiecznych warunków ich pobytu w naszym Szpitalu, Zarząd firmy  zaplanował na najbliższy rok wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN N/OHSAS 18001.