Pracownia USG

Pracownia USG prowadzi szeroką diagnostykę ultrasonograficzną w zakresie oceny naczyń żylnych, naczyń tętniczych, oraz narządów wewnętrznych. Badanie USG ma wiele zalet i nie jest inwazyjne. Pozwala uzyskać obraz badanego narządu i dokonać jego precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym. Ze względu na bezpieczeństwo tej metody diagnostycznej, procedurę można powtarzać wielokrotnie u tego samego pacjenta.