Dokumenty do pobrania

Informacja dla pacjenta przed zabiegiem operacyjnym - oddział Chirurgii Ogólnej
Aby ułatwić Państwu przygotowanie do zabiegu oraz adaptację do warunków szpitalnych, przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania oddziału Chirurgii Ogólnej.
Informacja dla pacjenta przed zabiegiem operacyjnym - oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Aby ułatwić Państwu przygotowanie do zabiegu oraz adaptację do warunków szpitalnych, przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.
Informacja dla pacjenta przed zabiegiem operacyjnym - oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii dla dzieci
Aby ułatwić Państwu przygotowanie do zabiegu oraz adaptację do warunków szpitalnych, przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania oddziału Otolaryngologii.
Informacja dla pacjenta przed zabiegiem operacyjnym - oddział Urologii
Aby ułatwić Państwu przygotowanie do zabiegu oraz adaptację do warunków szpitalnych, przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania oddziału Urologii.
Ankieta Anestezjologiczna
Dokument zawiera podstawowe informacje o metodach znieczuleń stosowanych podczas wykonywania operacji chirurgicznych oraz zestaw pytań dotyczących całego życia pacjenta. Ankietę należy wypełnić 1-2 dni przed zabiegiem.
Wywiad Epidemiologiczny
Składa się z dwóch części. Pacjent wypełnia 1-2 dni przed planowanym zabiegiem część ankietową, odpowiadając na pytania, które dotyczą ostatnich 6 miesięcy.
Informacja dla pacjenta dotycząca procedur endoskopowych - Pracownia Endoskopii
Aby ułatwić Państwu przygotowanie do badań i zabiegów endoskopowych przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące wykonywanych w Pracowni Endoskopii procedur.
Ankieta wywiadu przed badaniem endoskopowym
Ankieta wypełniane przez pacjenta przed planowanym badaniem endoskopowym. Dotyczy przede wszystkim procedur endoskopowych wykonywanych w przeszłości, stosowanego leczenia oraz zaobserwowanych objawów chorobowych.
Formularz zgody na gastroskopię
Formularz świadomej zgody zawiera niezbędne dla pacjenta informacje o wskazaniach, przygotowaniu oraz przebiegu badania gastroskopowego.
Formularz zgody na kolonoskopię
Formularz świadomej zgody zawiera niezbędne dla pacjenta informacje o wskazaniach, przygotowaniu oraz przebiegu badania kolonoskopowego.