Sympozja

Sympozja

 • Grzawskie Spotkania Otorynolaryngologów

  Szpital Specjalistyczny Silesia-Med. Sp. z o.o.  angażuje się w organizację sympozjów tematycznych zmierzających do poszerzania medycznej wiedzy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami. Co roku pieczę nad organizacją oraz merytorycznym przygotowaniem Grzawskich Spotkań sprawuje zespół otorynolaryngologiczny, na czele z Kierownikiem Oddziałów ORL dr. n. med. Sebastianem Kitą.

 • 2012
  I Grzawskie Spotkanie Otorynolaryngologów

  Wszystko ma swoje początki. Spotkanie inaugurujące zorganizowane z inicjatywy zespołu otorynolaryngologów przy wsparciu Zarządu Szpitala odbyło się na terenie naszego szpitala. Głównym celem była prezentacja placówki oraz omówienie zakresu wykonywanych operacji w ramach istniejących Oddziałów ORL.

 • 2013
  II Grzawskie Spotkanie Otorynolaryngologów

  Sukces poprzedniego spotkania, liczne przybycie zaproszonych gości oraz pozytywny odbiór spowodował iż, nasze Grzawskie spotkania w gronie utytułowanych otorynolaryngologów nabrały cyklicznego charakteru. Merytoryczne rozważania lekarzy oscylowały wokół zagadnień z zakresu operacji rynochirurgicznych. Podczas spotkania prócz prezentacji i wykładów sięgnięto również po dokumentację filmową.

 • 2014
  III Grzawskie Spotkanie Otorynolaryngologów

  Podczas otwartej dyskusji omówiono problematykę guzów szyi o różnej etiologii oraz za pomocą prezentacji filmowej przedstawiono różne techniki operacyjnego leczenia guzów szyi.

 • 2015
  IV Grzawskie Spotkanie Otorynolaryngologów

  Kolejne spotkanie z rynologią w tle. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładami wziętymi z życia. Zaprezentowano historie trzech pacjentów cierpiących na poważne schorzenia laryngologiczne m.in. z ziarniniakiem krwawiącym przegrody nosowej, patologią ujścia gardłowego trąbki słuchowej (rak nosogardła), problemem zatoki klinowej w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

 • 2016
  V Grzawskie Spotkanie Otorynolaryngologów

  Jubileuszowe piąte sympozjum uroczyście otworzył Kierownik Oddziałów ORL w naszej placówce dr. n. med. Sebastian Kita. Wyjątkowe spotkanie odbyło się w wyjątkowym miejscu: XVIII-wiecznym pałacyku księcia Fryderyka Erdmanna – Książęcej Bażantarni w Pszczynie. Spotkanie uświetniły wykłady znamienitych gości:

  • „Protezowanie binauralne – dlaczego tak, a dlaczego nie? – prelegentem był prof. zw. dr hab. Edward Hojan, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowiec, którego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z akustyka, oraz protetyką słuchu.
  • „Operacje endoskopowe zatok przynosowych – trochę dalej niż FESS…” oraz „Powikłania po operacjach endoskopowych zatok przynosowych” – oba referaty wygłosił dr. n. med. Łukasz Borucki, Kierownik Oddziału Otorynolaryngologicznego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
 • 2017
  VI Grzawskie Spotkanie Otorynolaryngologów

  Podczas tego spotkania omówiono na przykładzie historii dwóch pacjentów postępowanie w leczeniu naczyniaków limfatycznych głowy i szyi oraz współczesne metody leczenia krwawień z nosa przy zastosowaniu nowoczesnych technik z wykorzystaniem matryc hemostatycznych.