Kontakt

    Dane szpitala

  • REGON: 273545989
  • NIP: 638-14-03-576
  • Nr KRS 0000873768
  • Nr konta bankowego: BS Miedźna: 93 8446 0006 2001 0000 1368 0001
  • Nr w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000013179
  • Wysokość kapitału zakładowego: 4 456 800,00 zł

Formularz kontaktowy

Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia*.

Mapa dojazdu