Terapia osoczem bogatopłytkowym

Terapia osoczem bogatopłytkowym to innowacyjne narzędzie do walki z szerokim spectrum schorzeń ortopedycznych. Początkowo leczenie zarezerwowane dla sportowców, dziś coraz częściej i efektywniej stosowane powszechnie dla ułatwienia oraz usprawnienia codziennego życia pacjentów. Odwirowana z własnej krwi pacjenta warstwa osocza bogatego w krwinki płytkowe, podana odpowiednio w chorobowo zmienioną okolicę stymuluje proces regeneracji oraz przyspiesza gojenie uszkodzonych procesami chorobowymi tkanek. Towarzysząca całej procedurze redukcja odczuwalnego bólu aktywnie wpływa na poprawę funkcjonowania całego organizmu. W ortopedii terapia ta znajduje zastosowanie w leczeniu licznych, często bardzo dokuczliwych schorzeń. Schemat leczenia wygląda następująco: preparat leczniczy zostaje wyprodukowany z niewielkiej ilości krwi pobranej bezpośrednio od pacjenta. Następnie przy pomocy specjalnej aparatury tworzy się koncentrat osocza, bogaty w płytki krwi zawierające czynniki wzrostu, które bezpośrednio motywują uszkodzenia do szybkiej i trwałej regeneracji. Koncentrat podawany jest w formie zastrzyku, przeważnie w miejsce najbardziej bolesne.

Celem uzyskania bliższych informacji na tematy związane z terapią osoczem bogatopłytkowym, jak również w kwestii innych problemów ortopedycznych, zapraszamy na konsultacje do naszych lekarzy konsultujących w ramach poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej.